Toplumların Mitolojik Öğeleri nelerdir
 Mitoloji nedir Toplumların Mitolojik Öğeleri nelerdir bir din veya bir halkın...
MİTOLOJİ | 28 Mart 2023, Salı

Toplumların Mitolojik Öğeleri nelerdir

 Mitoloji nedir?

Toplumların Mitolojik Öğeleri nelerdir? bir din veya bir halkın kültüründe tanrılar, kahramanlar, evren ve insanın yaratılışına dair tüm sözlü ve yazılı efsane birikiminin ve bu efsanelerin doğuşlarını, anlamlarını yorumlayıp, inceleyen ve sınıflandıran çalışmalar bütünüdür.

Türk mitolojisi nedir?

Türk mitolojisi, tarihi Türk halklarının inanmış oldukları mitolojik bütüne verilen isimdir. Eski efsaneler, Türk halklarının eski ortak inancı Tengricilikten öğeler taşımaktan ziyade sosyal ve kültürel tema’larla doludur. Bunların bazıları sonradan islami öğeler ile değiştirilmiştir.Dünyanın en eski Edebi belgelerinden biri olarak geçen Dede Korkut Destanlarının orjinal Yapıtları, Vatikan ve Dresden Kütüphünelerinde bulunmaktadır. Ege ve Anadolu Uygarlığı mitolojisi ile benzerlikler taşımaktadır

Yunan mitolojisi nedir?

Yunan mitolojisi, Yunan tanrıları, tanrıçaları ve kahramanları hakkındaki hikayelerden oluşan sözlü edebiyatla yaratılmış ve yaygınlaşmış bir mitolojidir.

Çağdaş mitoloji

Star Wars veya Tarzan gibi film ve kitap serileri zaman zaman güçlü mitolojik yönler barındırırlar ki bu yönler bazen derin ve karışık felsefi sistemlere (doğru) gelişebilir. Bu nesneler mitoloji olmasalar da mitik temalar içerirler ki bunlar bazı kişilere göre benzer psikolojik ihtiyaçları karşılar. Bunun bir örneği J. R. R. Tolkien tarafından yazılan Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi isimli romanlarda ve yine yazarın notları incelenerek oğlu Christopher Tolkien tarafından yayına sunulan Silmarillion, Húrin’in Çocukları, Orta Dünya Tarihi, vd. eserlerinde anlatılan Orta Dünya evreninde görülebilir. Bazı sevenleri veya takipçileri kurgusal kompleks dünyaları, Star Trek serisindeki gibi, yanlış bir şekilde mitoloji olarak yorumlarlar; oysa bunlar nesnel ve bilimsel bağlamda mitoloji olarak tanımlanamaz. Kurgu, insanlar ona inanmadıkları ve ruhani (veya psikolojik) yaşantıyla bir bağ kurulmadıkça, gerçek anlamda mitoloji seviyesine ulaşamaz. Ayrıca Percy Jackson ve Olimposlular serisi mitolojinin günümüze uyarlamasıdır.

Türk mitolojik öğeleri nelerdir?

Bozkurt, Ay, Yıldız, Su, Işık, Ateş , Ağaç

Yunan mitolojik öğeleri nelerdir?

Zeus, Tartarus, Pkometheus, Psyche, Poseidon, Herakles, Hera, Hephaestus, Hades, Hermes

İran mitolojik öğeleri nelerdir?

Kuş (Simurg ve Huma); İyiliğin sembolü

Yılan (Peri Pairika); Kötülüğün sembolü

Çin mitolojik öğeleri nelerdir?

Ejderha; İyiyi temsil eder

Fei Lian; Rüzgarların hükümdarı (Boğa kafasına sahip yılan kuyruklu)

Yunan mitolojisindeki ilk kadın nasıl yaratıldı?

Tanrılar tanrısı Zeus, Prometheus’un verdiği akıllar insanlığı şımartınca topluma ceza vermeye karar verdi.

Zeus’un sadece erkeklerden oluşan topluma vermeyi düşündüğü ceza, aralarına bir kadın göndermekti. Bunun için ise oğlu Hephaistos’tan yardım istedi.

Hephaistos babasının isteğini yerine getirmek için kolları sıvadı. Çamuru su ile yoğurdu ve Olympos’un en güzel tanrıçası ve kendi karısı Afrodit’i model alarak oldukça güzel bir kadın vücudu yarattı.

Çamurdan heykelini bitirdiğinde, kalbine kıvılcım koydu. Heykelin gözleri açıldı, hareket etmeye ve konuşmaya başladı.

Tüm tanrı ve tanrıçalar onu süslemeye başladılar. Ona elbiseler, takılar ve daha birçok hediye verdiler. Bu nedenle de ona, Rumca “bütün armağan” anlamına gelen Pandora adını taktılar.

Yunan mitolojisindeki önemli tanrılar kimlerdir?

Yunan mitolojisinin temeli khaos’a (kaos) dayanır. Kaos boşluk değil, nesnelerin, tanrıların ve insanların kaynağıdır.

Her şeyin başlangıcındaki kaostan üç önemli varlık, Gaia, Tartarus ve Eros çıkar.

Toprak ana Gaia, gökyüzü ise Uranos’tur. Yeraltının en derin ve karanlık kısmını yöneten ise Tartarus’tur.

Gaia ile onun hem kocası hem oğlu olan Uranos her şeyin başlangıcı ve mitolojideki ilk tanrılardır.

Roma mitolojisindeki önemli tanrılar kimlerdir?

Predeist çağda Romalılar hiçbir tanrıya inanmazlardı. Zamanla ölümsüz Lar ve Penat inancı geliştirdiler.

Buna göre her Roma ailesinin tek bir Lar’ı birkaç tane de Penat’ı vardı. Bu Lar ve Penatlar ölümsüzdü ve sadece o aileye özeldi. Şehri koruyan Lar ve Penatlar ise ayrıydı.

Savaş ve barış sayesinde toplumların kaynaşmasıyla tanrı inancı Roma’ya da geldi. Romalılar, Yunanların Olimpos tanrılarını, isimlerini değiştirerek kabul etti.

Zeus’a Jupiter, Hera’ya Iuno, Ares’e Mars, Poseidon’a Neptune, Afrodit’e Venüs, Artemis’e Diana, Athena’ya ise Minerva adını vererek inandılar.

Yorumlar

Sohbet odaları