Astroloji Hakkında bilgi
Astroloji Nedir Astroloji Hakkında bilgi,  Astroloji, gökyüzündeki cisimlerin (gezegen,...
Astroloji | 28 Mart 2023, Salı

Astroloji Hakkında bilgi

Astroloji Nedir?

Astroloji Hakkında bilgi,  Astroloji, gökyüzündeki cisimlerin (gezegen, yıldız vs.) yeryüzündeki varlıklara olan etkisini araştıran bir bilimdir. İnsanoğlunun varlığı kadar eski olan bu kehanet sistemi için bilimlerin en eskisi de denilebilir. Bilim dalı olmasının sebebi aynen tıp gibi astrolojide de bilimsel gözlemler, hesaplar ve ölçümlere dayanılmaktadır. Yüzyıllarca süren bu ölçümlerin sonucunda deneysel sonuçlarla bir veri tabanı oluşturulmuştur ve bu ölçümlere halen devam edilmektedir. Astrolojinin matematiksel bir temele sahip olduğunu, Astronomi ile olan paralel çalışmalarında da görebiliriz. Astroloji hayatın, sosyal, ekonomik, politik, duygusal ve diğer önemli alanlarını incelemenize ve bu konularda tahminlerde bulunmanıza yardımcı olur. Bu tahminlerde uzmanlaşan insanlara astrolog denir. Astroloji’de sık karşılaşılan bir sözcük de Zodyak’dır; Türkçe’ye “Burçlar Kuşağı” olarak çevirebileceğimiz Zodyak’ın, gerçek kelime anlamı ise Hayvanlar Dairesi’dir. Zodyak, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneşin ve gezegenlerin döndüğü bir kuşaktır. Ekliptik, dünyanın güneş çevresinde dönerken takip ettiği elips şeklindeki yörüngeye verilen addır; diğer bir deyişle yer-merkezli bir verisidir.


Kelt Astrolojisi

Ağırlıklı olarak İrlanda’daki Druidler’in uyguladığı, içeriği tam olarak bilinmeyen bir Astroloji türüdür. Kendine özgü bir semboller sistemi içerdiği bilinen Kelt Astrolojisi’nde bu semboller Ogham adı verilen alfabelerinde şifrelenmiştir. Keltler, insanları, doğum tarihlerine bağlı olmak üzere ağaçlarla ilişkilendirmişlerdir. Bu ağaçlar; Huş (24 Aralık – 20 Ocak), Üvez (21 Ocak – 17 Şubat), Dişbudak (18 Şubat – 17 Mart), Kızılağaç (18 Mart – 14 Nisan), Söğüt (15 Nisan – 12 Mayıs), Alıç (13 Mayıs – 9 Haziran), Meşe (10 Haziran – 7 Temmuz), Çobanpüskülü (8 Temmuz – 4 Ağustos), Fındık (5 Ağustos – 1 Eylül), Asma (2 Eylül – 29 Eylül), Sarmaşık (30 Eylül – 27 Ekim), Saz (28 Ekim – 24 Kasım), Mürver (25 Kasım – 23 Aralık)

Kızılderili Astroloji
Kızılderililer Zodyak Kuşağını çok eskiden beri tanıyıp gökyüzünün büyülü bilgeliğini yetkin bir şekilde kullanırlar. Zodyak’ı bir Şifa Çemberi olarak tanımlayan Kızılderililer, insana özgü her problemin bu çember sayesinde çözülebileceğine inanırlardı. Bu çemberin rehberliğinden yararlanır, yaşamlarına buna göre yön verir, önemli kararlarını bu çembere göre alırlardı. Kızılderili burçları 12 tanedir. Bunlar Yabankazı, Susamuru, Puma, Kartal, Kunduz, Geyik, Ağaçkakan, Merkin Balığı, Ayı, Karga, Yılan ve Wapiti’den oluşmaktadır.

Çin Astrolojisi
Batı astrolojisi gibi Çin astrolojisi de insanı 12 değişik burç ve sembollerle tanımlar ve kişinin burcunu bulmak için doğum tarihini kullanır. Batı astrolojisinden farkı takımyıldızlarla insanların davranışlarını betimleyen mitolojik yaklaşımlar verilmez. Bunun yerine Çin Astrolojisinde dünyadaki yaşam modelinin karmaşık doğu felsefesi, mevsimler ve havadan etkilendiğini açıklayan tanımlar yer alır. Çin Astrolojisi’nde burçlar Batı Astrolojisi’ndeki gibi aylık değil yıllıktır. Yıllar 60 yıllık büyük döngüler halinde düzenlenmiştir. Bu 12 yıllık döngü sürekli tekrarlanır. Her Çin Burcu’na karşılık bir hayvan ismi vardır. Her sene 12 hayvan adından birini almıştır. Bu hayvanlar Fare, Öküz, Kaplan, Tavşan, Ejderha, Yılan, At, Keçi, Maymun, Horoz, Köpek ve Domuz’dur. Çin Yeni Yılı 21 Ocak ve 19 Şubat tarihleri arasına denk gelmektedir.

Maya Astrolojisi
Gök cisimlerinin hareketlerini takip eden Mayalar, zamanla bu hareketler konusunda detaylı bilgiye sahip olmuşlardır. Maya Astrolojisi, Mesoamerican astrolojisinin bir çeşidi olup zamanının en ileri görüşlü astrolojisidir. Mayaların bireysel rehberlik için kullandıkları Tzolkin adı verilen takvimlerinde 20 burç vardır. (Imix-ejderha, Ik-hava, Akbal-gece, Kan-mısır, Chicchan-yılan, Cimi-baykuş, Manik-geyik, Lamat-tavşan, Muluc-su, Oc-köpek, Chuen-maymun, Eb-diş, Ben-saz, Ix-jaguar, Men-kartal, Cib-akbaba, Caban-güç, Etz’nab-bıçak, Cauac-fırtına, Ahau-yönetici) Birbirini takip eden 20 burç her gün değişirler ve doğduğunuz günün burcu bireysel yaşam amacınızı size hatırlatır.

Bilimsel Astroloji

Astrolojik horoskopların yani yıldız haritalarının karşılaştırılmaları, bilimsel tezlere büyük destek olabilir. Burada, bilim, falcı-astrolog popülizminden ve astrolojinin hatalı ve de eksik antik geçmişinden etkilenmemelidir. Bilimsel/komşu burçların simgesel karışımlarına bakıldığında örneğin, Sadık Terazi’de, biraz Başak’ın vicdanı, Başak’da Aslan’ın heyecanı, İkizler’in canlılığında Yengeç’in duyarlılığı belli oranda etkilidirler. Bu bir bozulmadır. Örneğin; Teraziler’de bu durum sıklıkla görülebilir; Merküryen Başaklar ve Venüzyen Başaklar işte bu karışımdan ortaya çıkarlar.

Gerçek Astroloji
Astroloji şanslı zamanları, doğum haritasında kısıtlayan, zorlayan alanları, gecikmeleri gösterir. Astroloji kader değildir, herşey insanın elindedir. Gezegenlerin iyi açılar yaptığı şanslı dönemlerde, hiçbir şey yapmadan oturursanız bu fırsatları kaçırabilirsiniz. Aynı şekilde gezegenlerin zorlayıcı etkiler yaptığı dönemlerde gerekli gayret ve azmi gösterirseniz tüm zorlukları aşabilir, farkında bile olmadığınız içinizdeki gücü ortaya çıkarabilirsiniz. Astroloji ilk insanın, genelde gökyüzünden gelen doğal afetleri kontrol etme çabası sonucunda ortaya çıkmış, bugün artık bilimsel değeri olmadığına inanılan bir “bilim”dir.

Gelişimsel Astroloji

Astroloji her zaman bir süreçle ilgili olup, bir tür kozmik saat gibidir. Bu nedenle sürekli gelişmektedir. Gelişimsel astroloji, insanın gelişim sürecinin bilincinde olarak, bizzat insanın içindeki gücün kendisini değiştirme hakkını kullanabileceğine inanır. Gelişimsel astroloji bir tedavi yöntemi değil, bir teşhis yöntemidir. Bireyin içinde bulunduğu ruh hali sürecini anlamlandırabilmesine yardımcı olmayı amaçlar.

Sağlık Astrolojisi
Bireylerin sağlıkla ilgili yaşadıkları sorunlara rehberlik eder. Operasyonlar için en uygun zamanın belirlenmesine yardımcı olur.

Finansal Astroloji
En uygun yatırımı en uygun zamanda ve en uygun araçla yapılabilmesine, şirketlerin iniş çıkış durumlarıyla, borsa dalgalanmalarını araştırır.

Horary Astroloji
Astrolojinin belirirli bir an için bellirli bir soruya cevap aramak üzere kullanılmasına dayanmaktadır. Anlık istek ya da kehanet astrolojisi olarak da bilinir.

Seçim Astrolojisi

Olumlu zaman astrolojisi. Belli bir girişim için en uygun zamanın belirlenmesi esasına dayanır.

Mundane (Politik) Astroloji

Bir ülkeyi etkileyen tüm unsurları (seçimler, sel, deprem gibi doğal afetler, terör olayları) araştırır.

Astrobiyoloji

Bitkilerin gezegensel konumlarına bakılarak ekildiğinde daha iyi geliştiği temeline dayanarak böylece tarımdan nasıl verimli sonuçlar alınabileceğine rehberlik eder.

Sinastri
Aileyi oluşturan bireylerin, ortakların hatta ticari olarak birleşen şirketlerin aralarındaki uyumu araştırır.

Yorumlar

Sohbet odaları